كميته اجرايي پنجمین كنگره سراسري اخلاق پزشكي ايران

 

دبیر اجرائی کنگره:

خانم دکتر نفیسه عبدالهی

 

کمیته اجرائی:

دکتر سید مهدی حسینی
 
آقای عباس مقدمی
 
دکتر مهدیه ساور سفلی
 
آقای سید ضیاء عسگری
 
خانم عادله محمدی
 
خانم الهه صفری

خانم مروارید دائمی

خانم معصومه محمد رحیمی

آقای علی آرش

خانم سوسن حسن پور

'گواهی های کنگره کتابچه خلاصه مقالات راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/15
تاریخ برگزاری: 96/09/01