اعضاي كميته علمي چهارمين كنگره سراسري اخلاق پزشكي ايران

دبیر علمی کنگره 


 

 دکتر حمیدرضا نمازی

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

عضو  هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/01
تاریخ برگزاری: 96/09/01