سيد حسن هاشمي - وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

آميختگي طبابت با اخلاق، به اندازه مفاهيم و معاني بلندي همچون اعتماد، احترام، رازداري و ديگرمداري، قدمت دارد. اگر در جامعه ما حرفه‌هاي علوم پزشكي قدر مي بينند و بر صدر مي نشينند، نه به خاطر شرایط اقتصادي و اجتماعي، كه به دليل پشتوانه‌ي اخلاقي و معنوي آن‌هاست. اين پشتوانه‌ي غني و گرانبار، ميراث و ثمره ي حرفه منداني است كه اخلاق را بنيان و بناي كار خويش دانسته‌اند و از اين رو، اعتبار و اعتمادي سترگ را براي این قشر، ارمغان گذاشته‌اند. شايد يكي از غايات اخلاق پزشكي همين باشد كه پيوسته آب بر آسياب اعتماد بريزيم تا از حرمت حرفه‌اي صيانت كنيم. اخلاق پزشكي، حاشيه اي بر متن علوم پزشكي يا تنها موعظه اي در ذيل فعاليت هاي حرفه اي نيست بلكه چتري افكنده بر سرِ صاحبان حرف سلامت است تا هم حقوق بيمار ادا شود و هم انسجام حرفه‌اي تحقق يابد. رويكردهاي نوين‌، اخلاق پزشكي را تنها اخلاق پزشكان نمي داند و ملاحظاتي همچون مميزي اخلاقي قوانين، فرآيندها، ساختار و فن آوري را به ميان مي‌آورد. ملاحظاتي كه نتيجه‌ي پيچيده شدن اصناف و ابعاد سلامت و بيماري در دنياي امروز است كه بايد همه‌ي اين جوانب را لحاظ كرد. بي ترديد گستره ي وسیع حوزه ي سلامت، محتاج مميزي و بازبيني مدامِ اخلاقي است. آنچه در اين ميان همچنان به عنوان حلقه ي واسط اخلاق در حیطه سلامت اهميت دارد، آموزش اخلاق پزشكي از سطح پايه ي پيش از دانشگاه تا حيطه ي اجرايي و علمي است. افزايش معرفت اخلاقي و ارتقاي مهارت عملي متناسب با آن، گره از فروبستگي هاي بسيار در حوزه ي سلامت مي‌گشايد و امكان درافكندن طرح هايي نو را فراهم مي‌آورد. ماهیت ميان رشته اي اخلاق پزشكي، بستر مناسبي است تا نظرورزي و نظريه پردازي را در همه‌ي شئون حوزه‌ي سلامت تقويت كند و پيوست اخلاقي را ضميمه‌ي بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشكي كند. اینجانب بر اين باورم كه سلامت برپایه اخلاق استوار است و رويكرد تزييني يا ابزاري به اخلاق ، لطمات جبران ناپذيري به حرفه هاي علوم پزشكي وارد خواهد كرد. اخلاق پزشكي نه تنها دست اندازي بر جريان فعاليت طبيبانه ي ما نيست بلكه مزيتي بي بديل و البته شرط لازم شرافت حرفه اي و كرامت انساني ماست. پنجمین كنگره ي ساليانه اخلاق پزشكي و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور، نشان از آن دارد كه نهال این رشته، تبدیل به درختي پر ثمر شده است و ان شاء الله آينده اي روشن را نويد مي‌دهد. پيشرفت علوم پزشكي كشور زماني پايدار و اصيل است كه به محك و معيار اخلاق رصد شده باشد، به همين جهت، همايش‌هايي از اين دست، اقدامی موثر برای برآورده شدن این هدف است. ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران برگزاری این همایش اعتلای روزافزون اخلاق پزشکی را در کشور از خداوند متعال خواستارم.

'گواهی های کنگره کتابچه خلاصه مقالات راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/15
تاریخ برگزاری: 96/09/01