برنامه کنگره

برنامه کنگره در یک نگاه برنامه نشست ها برنامه سالن ها

 

(برای ورود به هر بخش بر روی آن کلیک نمایید)

راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/01
تاریخ برگزاری: 96/09/01