برنامه همایش مدرسین

 

 

 

اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور

30 آبان ماه 1396 گرگان

 

عنوان سخنرانی

سخنران

زمان

پانل

معرفی اعضای کمیته ملی و آیین نامه تشکیل کمیته ملی و کمیته های دانشگاهی

دکتر پونه سالاری

8:30-8

‌آقای دکتر علیرضا منجمی

آقای دکتر علیرضا پارساپور

‌آقای دکتر سیامک رجائی

روش های آموزش اخلاق پزشکی

دکتر فریبا اصغری

9-8:30

شیوه های ارزشیابی در اخلاق پزشکی

دکتر علیرضا منجمی

9:30-9

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر بهزاد شمس مورکانی

9:50-9:30

پرسش و پاسخ

10:20-9:50

استراحت و پذیرایی

11-10:20

 

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آیت الله دکتر لطف الله دژکام

11:20-11

خانم دکتر فریبا اصغری

خانم دکتر لیلا افشار

خانم دکترپونه سالاری

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر صدیقه ابراهیمی

11:40-11:20

پرسش و پاسخ

12-11:40

ناهار و نماز

13 -12

 

تجربه مدرسه تابستانی قم

دکتر محسن رضایی آدریانی

13:20-13

آقای دکتر باقر لاریجانی

آقای دکتر احسان شمسی گوشکی

آقای دکتر مهرزاد کیانی

تجربه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در توانمندسازی اعضا هیات علمی جهت تدریس اخلاق پزشکی

دکتر مهران سیف فرشد

13:40-13:20

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر نازآفرین قاسم زاده

14 -13:40

پرسش و پاسخ

14:20-14

 

استراحت و پذیرایی

14:50-14:20

 

 

 

عنوان سخنرانی

سخنران

زمان

پانل

تجربه آموزش اخلاق پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امیر احمد شجاعی

15:10-14:50

‌ دکتر مجتبی پارسا

دکتر حمیدرضا نمازی

دکتر محمد حسین تازیکی

دکتر غلامرضا روشندل

دکتر پونه سالاری

دکتر باقر لاریجانی

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر محمد حسین تازیکی

15:20-15:10

دکتر غلامرضا روشندل

15:30-15:20

تجربه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

خانم محبوبه طباطبایی چهر

15:50-15:30

جمع بندی

دکتر پونه سالاری

16-15:50

تحول نظام آموزش پزشکی

دکتر باقر لاریجانی

16:50-16

پرسش و پاسخ

17-16:50

 

 

'گواهی های کنگره کتابچه خلاصه مقالات راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/15
تاریخ برگزاری: 96/09/01