برنامه کارگاهها

 

 

برنامه کارگاهها

 

کارگاه های روز چهارشنبه 1/9/1396

عنوان

مدرس

ساعت

کارگاه فلسفه پزشکی

دکتر حمید رضا نمازی   منجمی

12 10

کارگاه رویکرد بالینی

دکتر احسان شمسی گوشکی

16- 14

 

کارگاه های روز پنجشنبه 2/9/1396

عنوان

مدرس

ساعت

کارگاه بررسی و بازنگری برنامه درسی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

دکتر لیلا افشار

12 10

کارگاه معرفی کیس های بالینی

دکتر کبری جودکی

16- 14

 

 

 

'گواهی های کنگره کتابچه خلاصه مقالات راهنمای نگارش مقالات جشنواره دریچه

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
مهلت ارسال مقالات: 96/07/15
تاریخ برگزاری: 96/09/01